Cistella

No hi ha productes a la seva cistella

Condicions generals de venda


1.- DEFINICIONS
 

1.1.- Tots els contractes de compravenda de béns (en endavant "Producte o article") entre EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL i el comprador es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en totes aquelles condicions particulars que hagin estat expressament acordades entre EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL i el comprador mitjançant contracte.

1.2.- Es considerarà que les presents Condicions Generals de Venda s'han comunicat al comprador en el moment que aquest signi el contracte o un document de comanda o factura, acompanyat d'aquestes condicions.

1.3.- Aquestes condicions s'apliquen a totes les vendes de productes i prestacions de serveis i prevaldran sobre qualsevol altra condició a la qual es faci referència en una comanda del comprador o en una altra correspondència, llevat d'acord específic entre EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL i el comprador.


2.- PRESSUPOST
 

2.1.- Un pressupost presentat per EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL no constitueix una oferta i EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL es reserva el dret a retirar o modificar-lo abans de l'acceptació de la comanda per part del comprador.


3.- PREUS
 

3.1.- Els preus pressupostats NO inclouen I.V.A. A duana, taxes, canons o altres càrregues fiscals que s'hagin d'aplicar als productes o serveis subministrats, per un govern o altres autoritats.


4.- CONDICIONS DE PAGAMENT
 

4.1.- Tots els pagaments seran al comptat mitjançant tarja de crèdit o dèbit, una vegada comprovat l'ingrés per part D'EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL el material serà expedit. Altres formes de pagament s'hauran de pactar.


5.- TERMINI DE LLIURAMENT
 

5.1.- El lliurament de la comanda complirà les condicions indicades en el contracte o confirmació de la comanda, el comprador ha d'especificar el lloc de lliurament. Les despeses de transport es gravaran en la factura de venda, sempre seran a càrrec del comprador a excepció de pactar-se de manera diferent o que la compra superi el mínim de 100€.


6.- RECEPCIÓ DEL PRODUCTE
 

6.1.- Un cop rebut el producte el comprador ha de verificar el contingut del mateix i en cas de defectes i/o faltes imputables a EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL , el comprador disposarà de 72 hores a partir de la recepció del producte (A partir de la signatura del document de recepció del transportista), transcorregut aquest període,EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL considera que la comanda ha estat acceptada.


7.- PROTECCIÓN DE DATOS
 

EMBOTITS CASOLANS VALL CARDÓS SL i el Comprador es comprometen a complir totes les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.